Пелети от слънчогледова люспа

Продукт:пелети от слънчогледови люспи
Калоричност сухо гориво:  20500 ± 700 MJ/kg
Диаметър:Ø 8
Влага:11,00% ± 1,50%
Обемно тегло:550 ± 50 kg/m3
Пепелно съдържание:4,50% ± 0,50% Ag
Съдържание на сяра:< 0,30%
Предназначение:за горене